Rüyada Süt Görmek

* SÜT: Bir kimsenin rüyada süt görmesi, İslâm fıtratına delâlet eder. Süt meşakkat çekilmeden elde edilen mala da işarettir.

Rüyada    iki    memesinden    de    süt    aktığını    görmek,    dünyanın    rüya    sahibine yöneleceğine ve talihinin açıklığına delâlet eder. Rüyada yoğurt olmuş süt görmek, ekşiliği ve yağı çıkmış olmasından dolayı haram mala delâlet eder.

Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada insan südü görmek, üç vech ile tâbir olunur:

a) Helal rızık, b) Evlat malı,
c) Geçim cihetinden keder.

Bir kimsenin rüyada at sütü içtiğini görmesi, devlet tarafından kendisine erişecek hayır ve menfaata delâlet eder.

Rüyada süt içtiğini görmek, helal mala, ilme, hikmete, rızka ve mülke delâlet eder. Kişinin rüyada  yılan sütü içtiğini görmesi, Allahu Teâlâ’nın razı olacağı bir ameli işlemeye delâlet eder.
Hasta kimsenin rüyada süt içtiğini görmesi, ilaca, rızka, hayvanlara malik olmaya, mala ve nimete ve afiyete kavuşmaya delâlet eder.

Rüyada çocuğuna içirmek için süt satın aldığını görmek, çocuğunu kendi huy ve ahlakı gibi  terbiye edeceğine işarettir. Rüyada bir kadının sütünü emdiğini görmek, mal ve kazanca delâlet eder.

Rüyada dişi at sütü içtiğini görmek, devlet reisi ile karşı karşıya gelmeye delâlet eder.

Nablusî demiştir ki:
- Yeni  doğmuş  devenin  sütü  din  fıtratıdır.  Bundan  dolayı  bir  kimse  rüyada  yeni doğmuş  devenin sütünden içse veya bir yahut iki ya da üç defa emse, o kimsenin yaratıldığı İslâm fıtratında sebat etmesine, namaz kılmasına, oruç tutmasına, zekât ve sadaka vermesine delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada koyun sütü içtiğini görmesi, hayra, rahatlığa, sevinç ve ferahlığa işarettir.  Rüyüda  dişi  arslandan  süt  emdiğini  görmek,  mal,  nimet  ve  düşmana galibiyete delâlet eder.

Rüyada süt içtiğini görmek, helâl mal, ilim ve hikmete delâlet eder. Sağılmış sütü içmek, mülk ve mal ile tâbir olunur.

Rüyada görülen koyun, sığır, deve ve manda sütü, bunların hepsi toplu mala delâlet

Fihrist’e dön

eder. Bunların yoğurdu ise, üzüntü ve kedere işarettir.

Rüyada köpek sütü içtiğini görmek, şiddetli bir korkuya ve zalim bir kimsenin eliyle gelecek mala delâlet eder. Bazı kere de köpek sütü içmek, kudret ve kuvvete delâlet eder.

Rüyada bir geyiğin sütünü içmek, az bir mala işarettir.

Câfer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada bir çocuğu -Erkek ve kız, büyük veya küçük müsavidir-  sütten kesmek veya sütten kesildiğini görmek, hayır değildir. Zarar ve ziyana ve rızkın noksanlığına delâlet eder.

Rüyada kurt  sütü  içtiğini  görmek,  reisliğe  nâiliyete  ve  halkın  mallarını  zorla  ve tahakküm ederek ellerinden almaya işarettir.
Çünkü kurt zorbalık ederek karnını doyurur.

Rüyada vahşî hayvanların sütünü içtiğini görmek, az bir mala ve şiddete delâlet eder. Rüyada yaban eşeğinin sütünü içmek, sonradan şifa bulacak bir hastalığa işarettir.

* SÜT EMMEK: Bir kemsenin rüyada başka bir kadından süt emdiğini görmesi, yetimliğe, ihtiyaca, telef olmaya ve mizacın değişmesine delâlet eder.

Bir adamın rüyada sütten kesilmiş bir çocuğu emzirdiğini görmesi, zindana düşmeye ve hapse delâlet eder. Veya o kimse hastalığa müptelâ olur. Bu rüyayı hâmile kadın görse, hamilelikten kurtulmaya işarettir.

Bir kadının rüyada birisini emzirdiğini görmesi, dünya kapılarının ve sebeplerinin üzerine kapanmasına veya onların hepsine delâlet eder.
Şu bir gerçektir ki: Emziren kadın, memesini çocuk terk edinceye kadar sanki ona mahkumdur.
Yine bir kadının rüyada bir erkeğin kendisinden süt emdiğini görmesi, o erkek emdiği süt miktarı o kadının malından pay alacağına alâmettir.

Rüyada kendi annesinin sütünü emdiğini görmek, izzet ve şerefe ve ulvî mertebe ve
şanına delâlet eder.

Rüyada bir kadının kendi çocuğunu emzirdiğini görmesi, o çocuğun yüksek mertebe ve şanına delâlet eder.

Rüyada bir  kadının  kendi  memesinden  süt  içtiğini  görmesi,  öz  kızının  mirasını yiyeceğine delâlet eder. Bir kadının başka bir kadının memesini emdiğini ve fakat süt çıkmadığını görmesi hayır değildir.

Danyal (a.s.) demiştir-ki: Rüyada görülen süt taze ve tatlı olursa, malın ve dinin ziyadeliğine, ekşi ve bozuk olursa, mal ve dinin noksanına delâlet eder.

Rüyada sütün taze peynir oluduğunu görmek ve ondan yemek, helâl mala ve geniş
rızka delâlet eder.

* SÜT SAĞAN: Bir kimsenin rüyüda süt sağan birisini görmesi, rızık, menfaat, nimet, yumuşak söz ve güzel siyasete delâlet eder. Sığır sağıcısını görmek, işçileri para ile tutan kimseye delâlet eder.

Fihrist’e dön

Rüyada sütçü görmek, ilme, helâl rızka, hidayete, fıtrat ve yaradılışa işarettir.

* SÜT VE BAL KABI: Bir kimsenin rüyada içine süt veya bal konan kabı görmesi, âlim veya çok zengin bir zâta delâlet eder. Kap tunç ve bakırdan ise, noksanlaşacak ve zarara uğrayacak mala delâlet eder.

Rüyada sütü toprak çömlek içinde görmek, hayra ve nimete işarettir. Bakır kap içinde görmek, zarardır.

Rüyada muhallebi, sütlâç , kaymak, tavuk göğsü gibi sütle yapılan tatlıları görmek ve yemek, hayır ve menfaata, helâl rızka, sıhhat ve selâmete delâlet eder.

 

Rüyada Süt Görmek
Rüyada süt görmek, İslam fitratına işarettir. Süt meşakkat çekilmeden elde edilen maldır. Gerek erkek ve gerek dişi bir kimsenin Rüyada memesinde süt olduğunu görmesi, o kimsenin mal biriktirmesine işarettir. Rüyada iki memesinden süt aktığını görse, dünya o kimseye yönelir ve talih açılır.

Es Salimiye göre; Rüyada ekşimiş süt haram mal, yorgunluk, meşakkat ve kederle tabir olunur

Cafer-i Sadıka göre; Rüyada insan sütü görmek üç şekilde tabir olunur: Helal rızk, evlat malı geçimde keder.

Bazı tabirciler, vahşi hayvanlarin bütününün sütleri, dince şüphedir, dediler.

Rüyada Yaban eşeğinin sütü, sonradan iyileşecek bir hastalıktır, dediler.

Rüyada Geyiğin sütü az bir rızıktır.

Rüyada Eşek sütü , ehemmiyetsiz bir hastalıktır.

Rüyada Kedi sütü hafif bir hastalıktır ve düşmanlıktır.

Rüyada Koyun ve keçi sütü , alınacak vergidir.

Danyal Aleyhisselama göre; süt, taze ve tatlı olursa malın çokluğuna ve dindarlığa, eksi ve bozuk olursa noksanına delalet, eder.

Sütün taze peynir olduğunu ve onu yediğini gören, helal mala ve rızka nail olur.

Rüyada Köpek sütü korkuya; bir rivayete göre şiddetli hastalığa; aslan sütü büyük bir kişi tarafından şeref ve mala ve düşmana üstün gelmeye ve maksadına ermeye; çakal sütü, akraba ile düşmanlık ve kavgaya; Rüyada inek sütü o yil din ve dünyada hayır ve yükselişe; vahşi sığır sütü, hasta olup hemen iyileşmeye; kedi sütü, kavga ve düşmanlığa; bir rivayete göre zayıf düşmeye ve hastalığa; kurt sütü, korkuya, yahut elinden önemli bir firsatın kaçmasına; koyun sütü, helal mala ve dinin kuvvetine, kuş sütü muradının tamamıyla olmasına delalet eder.

Yeni doğmuş devenin sütü din fitratıdır. Bundan dolayi bir kimse yeni doğmuş devenin sütünden içse veya bir yahut iki ya da üç defa emse, o kimsenin yaratıldığı İslam fitratında sebat etmesine, namaz kılmasına, oruç tutmasına, zekat ve sadaka vermesine işarettir. Süt, içen kimse için helal mal ilim ve hikmettir. Sağılmış süt, mülk ve maldır.

Rüyada Bir kadının memesinden sütün su gibi aktığını görmek, hayır ve nimetin artmasına delalet eder.

Rüyada Yerden su gibi süt kaynadığını ve etrafa yayıldığını görmek, o yer halkına zulüm yapılacağına işarettir.

Bir kimsenin rüyada bir yerden süt çıktığını görmesi, o sütün miktarınca o yerde kan akıtılacak bir zulüm ve fitnenin meydana çıkmasına işarettir. Koyun sütü iyi bir maldır. Sığır sütü, zenginliktir.

Rüyada Katır sütü , zorluk, şiddet ve musibettir, insan sütü hasta için onu içtiği zaman hastalıktan şifa bulmaktır.

Rüyada Köpek ve kedi sütü hastalık veya korkudur.

Rüyada sütü bir şeye bedel olarak verdiğini gören kimse, yaratılış ve fitratını kaybeder. Süt mala, fazla ömre, hamile kalmaya, sırların açığa çıkmasına, ilme ve Allahı birlemeye işarettir.

Hasta kimseler için süt, ilaca, rızka hayvana malik olmaya veya onun huy ve tabiatıyla ahlaklanmaya işarettir.

Sığır, koyun, deve ve manda sütü, bunların hepsi toplu mala işarettir. Bunların yoğurdu, üzüntüdür.

Rüyada At sütü tasadır. Tilki ve kedi sütü, günat işlemektir.
Rüyada İnsan sütü , erbabından başkasına verilmesi doğru olmayan bir emanettir.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 9.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 0 (from 0 votes)