Rüyada Merdiven Görmek

Bir  kimsenin  rüyada  merdiven  görmesi,  işlerde  selamete,  iyilikle emretmeye, kötülüklerden de men etmeye alâmettir.

Rüyada merdiven üstüne çıktığını görmek, rif at ve izzete, kuvvet ve kudrete ve dinde salâha delâlet eder.

Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada merdiven görmek, salih kimseler için düşmana galip gelmeye ve zafere, fesat kişiler için de dinde noksanlığa delâlet eder.

Rüyada hasta  bir  adamın  merdivenin  son  basamağına  kadar  çıktığını  görmesi, ömrünün tamam olduğuna delâlet eder.

Rüyada uzun ve geniş bir merdivenden çıktığını görmek, yüksek bir memuriyet ile tâbir olunur. Eğer rüya sahibi ehil ise çok yüksek mevkilere çıkar.

Cabirü’l-Mağribî  demiştir  ki:  Rüyada  bir  merdivenden  çıktığını,  indiğini  tekrar çıktığını ve yine indiğini görmek, insanlar hesabına hayır ve iyilikle çalışmaya delâlet eder ve herkes ondan faydalanır.

Rüyada merdivenden ayağı kayıp düştüğünü görmek, makam ve mevkiden düşmeye işarettir.

Rüyada taş merdivenden çıktığını görmek, kalp karanlığına ve yürek katılığına delâlet eder.

Rüyada ağaç merdiven üzerine çıkmak, itaat etmeyen kimseye iyilikle emretmeye, kötülüklerden kaçındırmaya ve hayırlı bir öğüde delâlet eder.

Dertli üzüntülü kimsenin rüyada  merdiven  görmesi,  üzütü ve kederden selamete ereceğine  işarettir. Yine merdiven rüyası, yolculuğa ve şanı yüce bir zata delâlet eder.

Rüyada yeni bir merdiven üzerine çıktığını görmek, dört şekilde tâbir olunur:

a) Hayra ermek, b) Din,
c) Dünyada yükseklik, d) İşlerde selamet.
 

Rüyada demir  bir  merdivenden  düştüğünü  görmek,  dinde  zayıflığa  delâlet  eder. Kendisi  üzerinde iken merdivenin kırıldığını görmek, düşmana mağlubiyete delâlet eder.

Rüyada hayırlı bir söz dinlemek ve işitmek için merdiven üzerine çıktığını görmek, galibiyet ve büyüklük ile tâbir olunur.

* MERDİVEN BASAMAKLARI: Nablusî demiştir ki: Rüyada merdiven basamaklarını
görmek, yücelmenin sebeplerine, dünya ve ahirete yönelmenin vesilelerine alâmettir.

Denilmiştir ki: Merdiven salih amellerdir. Birinci basamak namaz, ikinci oruç, üçüncü zekât, dördüncü sadaka, beşinci hac, altıncı cihad, yedinci Kur’ân-ı Kerim okumaktır.

Rüyada yüksek bir çardağın en yukarısına çıktığını görmek, cennetin en yüksek derecesine  vasıl olmaya işarettir. Yüksek yere çıkmaksızın o çardağın biraz aşağı basamağında durduğunu  görmek, ölümünden sonra cennetin yüksek derecelerine erememeye delâlet eder.

Rüyada merdiven  basamaklarından  aşağıya  indiğini  görmek,  yolcu  ise  seferden dönmeye işarettir. Reis ise vazifeden azledilmeye alâmettir.

Bazı  kere  de  rüyada  merdiven  basamakları  görmek,  mühlet  vermeye,  hileye  ve derece  derece  bir  şeye  yaklaşmaya  delâlet  eder.  Yine  merdiven  basamakları, yolcunun durak ve konak yerlerine işarettir.
Rüyada görülen merdiven basamakları kerpiçten ise, bu rüya güzeldir. Kiremit ve tuğla gibi şeylerden olursa bunun zıttı ile tâbir edilir.

Çamur  ve  balçıktan  olan  merdiven  ayaklarını  görmek,  vali  ve  daha  yüksek makamlardaki kimseler için din ile beraber izzet ve kudrete delâlet eder.

Tüccar kimsenin böyle bir rüya görmesi, din ile beraber ticarettir. Rüyada görülen merdivenin  ayakları taştan ise kalp katiliğı ile beraber yüksekliğe işarettir. Ağaçtan olursa nifak ve riya ile beraber yine yüksekliğe delâlet eder. Çünkü insan merdiven basamaklarından çıka çıka ta yükseklere varır.

Altından  merdiven  basamakları  görmek,  devlet,  servet  ve  bolluğa  işarettir.  Eğer gümüşten  olursa  her basamağın adedince hizmetçiye delâlet eder. Bakırdan yahut tunçtan ise dünya metaına delâlet eder.

Yine rüyada basamaklardan yukarıya çıkmak, azar azar nail olunacak yükseklik ve cennetteki  derecedir. Yavaş yavaş ve temkin ile basamakları çıktığını görmek de cenneetteki dereceye delâlet eder.

Bir kimsenin  rüyada  sayarak  merdivenleri  çıktığını  görmesi,  basamakların  sayısı kadar hayat  sürmeye işarettir. Beş basamak, beş vakit namaz ile tâbir olunur. Bu sebeple basamaklarda meydana gelen kusur ve noksanlık, namazda meydana gelen noksanlıktır.

Rüyada merdiven basamakları üzerinde oturduğunu gömek, nimet, izzet ve devlete delâlet eder.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 5.6/10 (12 votes cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 0 (from 0 votes)