Rüyada Küpe Görmek

Cafer-i Sâdık hazretleri demişlerdir ki: Rüyada küpe görmek, dört veçhe ile tâbir olunur:

 
Fihrist’e dön
 
a) Zinet ve ziyade ilim,
b) Kur’ân-ı kerim’i öğrenmek, c) Şeref ve makam,
d) Talak sebebiyle hüzün ve gam.

Rüyada kulaklarında gümüş küpeler görmek, Kur’ân-ı Kerim’i ezberlemeye delâlet eder.
Yine rüyada  kulağındaki  küpelerin  her  birinde  inciler  olduğunu  görmek,  Kur’ân-ı
Kerim’i ezberlemeye delâlet eder.

Yine rüyada  kulağındaki  küpelerin  her  birinde  inciler  olduğunu  görmek,  Kur’ân-ı
Kerim’i ve din ilimlerini hıfzetmeye, hayır ve berekete delâlet eder.

Rüyada kulağında gümüş küpe gören hamile kadın erkek çocuk doğurur.
Bir kimsenin rüyada hanımının veya hizmetçisinin kulağında küpe görmesi, ticarete işarettir ve o kişi işinden kazançlı çıkar.

Yukarıda  da  ifade  edildiği  gibi,  rüyada  kulaklarında  incili  küpe  görmek,  dünya bezeklerinden  güzellik  ve  mala  ve  güzel  bir  sesle  Kur’ân-ı  Kerim’i  ezberlemeye delâlet eder.

Rüyada erkek çocuğun kulağında küpe görmek, süs ve zinete işarettir. Bekâr bir kız küpelerden birini görse, bu rüya, onun evlenmesine delâlet eder.

Hamile bir  kadının kulağında  küpe  görmesi,  karnındaki çocuğun erkek olduğuna alâmettir.  Eğer  küpe  gümüşten  ise,  onun  çocuğu  Kur’ân’ın  yarısını  ezberlemeye muvaffak olur. Eğer altından olursa Kur’ân’ın tamamını ezberler. Küpe incisiz ise, o çocuk sesle şarkı ve türkü çağırır.

Nablusî  (rh.a.)  demiştir  ki:  Rüyada  buluğ  çağına  girmiş  çocuk  ve  erkeklerin kulağında küpe  görmek, makbul değildir. Çünkü onlar için küpe takmak ayıptır ve onlara inecek kötü bir şeye veya akıl noksanlığına delâlet eder.

Rüyada kendi kulağında küpe görmek, güzel, ahenkli şeyleri dinlemeyi sevmeye işarettir. Yine kulağında birçok küpeler olduğunu görmek, Kur’ân-ı Kerim’i ezberlemeye, halk içinde şeref ve itibar göreceği bir ilme delâlet eder.

Bazı  kere  de  küpe,  nasihata  ve  güzel  öğütlere  delâlet  eder.  Çünkü  bu  sözüm kulağına küpe olsun derler.

Küpe, kadın için kocasına, küpenin salkımları da çocuklarına işarettir.
Rüyada hanımının veya hizmetçisinin kulağında salkımla süslü küpeler görmek, ele geçecek mala, menfaat ve hayıra delâlet eder.
Küpe, erkek için ilmen çok yüksek derecelere de alâmettir.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 5.1/10 (7 votes cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 0 (from 0 votes)