Rüyada Koç Görmek

* KOÇ: Kişinin rüyada koç görmesi, şerefli ve kıymetli bir adama işarettir.
Rüyada bir  koçu  boğazladığını  ve  derisini  yüzdüğünü  görmek,  düşmanın  malını
almaya delâlet eder. Koçun etinden yemek, düşmanın malından yemeye işarettir.

Rüyada bir  koçun  boynuzlarından  birini  kırdığını  görmek,  büyük  ve  kuvvetli  bir kimseyi zayıf düşürmeye ve onun kuvvetini kırmaya delâlet eder.
Yine rüyada bir koçun sırtına bindiğini, dilediği gibi onu kullandığını ve koçun da itaat ettiğini görmek, iri yarı, güçlü ve kuvvetli bir adamı mağlûp etmeye alâmettir.

Rüyada kendi sırtına bir koçun bindiğini görmek, iri yarı ve şiddetli bir düşmanın varlığına delâlet eder. Ve o düşman rüya sahibine galip gelir.

Rüyada bir koçun kesildiğini ve etinin insanlar arasında taksim edildiğini görmek, o mahalde büyük bir kimsenin ölmesine ve malının taksim edilmesine delâlet eder.
Yine rüyada bir kurban veya eti için bir koç kestiğini görmek, sıkıntı ve üzüntüden kurtulmaya,  korkudan emin olmaya, borcun ödenmesine ve hacca gitmeye delâlet eder. Hasta ise Allahü Teâlâ o kişiye şifa ihsan buyurur.

Rüyada bir koçu kızarttığını görmek, hastalığa veya devlet re-
isi itarafmdan erişecek bir azaba, ya da zindana düşmeye delâlet eder. Ehil bir kimsenin koç boğazladığını görmesi, bir şehre vali olacağına alâmettir.
Bu sebeple kendisine rüyada bir koç verildiğini gören kişi, bir sene valilik yapar. Çokların miktarı çok olursa, her bir koç bir sene valiliğe işarettir.

Kendisi vali olan kimsenin bu rüyayı görmesi, koçların ade-dince bulunduğu vilayette vali olarak kalacağına delâlet eder. .

Rüyada dişi  bir  koyunun  koç  olduğunu  görmek,  hanımın  hamile  kalmayacağına işarettir. Bekâr için bu rüya, kuvvet, izzet ve düşman üzerine zafer bulmaya delâlet eder.

Fihrist’e dön

* KOÇ DÖĞÜŞTÜRMEK: Rüyada koç döğüştürdüğünü görmek, harp ve savaş için hazırlanmaya  alâmettir.  Bazı  kere  de  koç  döğüştürmek,  bid’at  sahibi  ve  sapık kimselerin toplantı yerini görmeye delâlet eder.

Kişinin  rüyada  tıpkı  koçlar  gibi  arkadaşı  ile  kafa  kafaya  dö-ğüştüğünü  görmesi, onların her ikisine isabet edecek belaya ve aralarında meydana gelecek şerre delâlet eder.

Bazı kere de kafa kafaya koç döğüştürmek, soyla iftihar etmeye işarettir.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 5.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 0 (from 0 votes)