Rüyada Kılıç Görmek

Rüyada kılıç takındığını görmek, yüksek bir memuriyete delâlet eder. Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada kılıç görmek, altı şekilde tâbir olunur: a) Evlat,
b) Memuriyet,
c) Hak,
d) Menfaat,
e) Mal ve mülk,
f) Düşman üzerine zafer.

Rüyada keskin, parlak ve güzel bir kılıç görmek, Hak söze ve güzel hitabete delâlet eder.

Rüyada hanımına kını içinde bir kılıç verdiğini görmek, bir kız çocuğu ile tâbir olunur ve  hanımı  kız  doğurur.  Bunun  tersi  zevcesi  kını  içinde  bir  kılıç  verse,  o  kişinin zevcesinden bir erkek çocuğu dünyaya gelir.

Rüyada  görülen  kılıç,  çocuğa,  devlet  reisine  ve  mülke  delâlet  eder.  Kılıcın kabzasındaki gümüş ve kılıcın namlusu yine çocuğa delâlet eder.

Rüyada kılıç görmek, şunlara da işarettir:

a) Rızık, b) Mülk, c) İlim,
d) Mal,
e) Edebiyat…

Rüyada yerde olan bir kılıca elini uzatarak aldığını görmek, Hakkı aradığını ve onu bulacağına delâlet eder.
Rüyada kılıcının kınının kırıldığını görmek, rüya sahibinin hanımının vefatına delâlet eder.

Cabirü’l-Mağribî    demiştir    ki:    Rüyada    altından    bir    kılıcı    olduğunu    görmek, büyüklerden gelecek menfaata delâlet eder. Demirden kılıcı olduğunu görmek, işin güzelliğine ve kuvvete delâlet eder.

Rüyada, demir, bakır, kalay ve ağaçtan dört kılıç taktığını görmek, evliler için dört tane erkek çocuğun olmasına delâlet eder. Demir kılıç, o çocuklardan birinin şecaatli, cesur ve bahadır olmasına,  bakır kılıç onlardan birisinin zengin ve bol rızıklı olma- sına,  kalay  kılıç,  onlardan  birisinin  fena   tabiatlı  olmasına  ve  ağaç  kılıç  da  o çocuklardan birisinin münafık olmasına alâmettir. Çünkü ağaç kılıç bir işe yaramaz.

Bir kimsenin  rüyada  kılıcının  körlenip  kesmediğini  görmesi,  sözünün  tesirsiz  ve dinlenmez olduğuna işarettir.

Rüyada kılıcının kabzasının kırıldığını görmek, eğer ana babası hayatta ise onlardan birinin    ölümüne    delâlet    eder.    Rüyada    kılıcın    namlusunun    kırıldığını    görmek, hizmetçinin ölümü ile tâbir olunur.

Fihrist’e dön

Rüyada, kendisine bir kılıç verildiğini görmek, zevceye delâlet eder. Zira Lokman
(a.s.) şöyle demiştir:
“- Kadın kılıç gibidir. Görmez misin görünüşü ne güzel ve eseri ne çirkindir.” Rüyada kılıc görmek, şu vech üzere de tâbir olunur:
a) Rızık, b) İlim,
c) Zevce, d) Mülk, e) Evlat…

Rüyada elinde  camdan  imal  edilmiş  bir  kılıç  görmek,  hanımı  hamile  olanlar  için doğacak çocuğun kısa ömürlü olacağına delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada kılıcının kınını kırılmış görmesi ve kılıcın sağlam kalması, rüya sahibinin  hanımının ölümüne ve ana rahmindeki çocuğun sağ olarak kurtulmasına delâlet eder.

Rüyada elinde düşman kılıcından daha uzun bir kılıç olduğunu görmek, düşman üzerine zafer bulmaya delâlet eder.

* KILIÇ BAĞI: Kişinin rüyada kılıç bağını görmesi, kendi kendisine büyüklenen ve kendisini beğenen kibirli kimseye delâlet eder. Bazı kere de bu rüya, yardım talebinde bulunan kimseye yardım  etmeye, çetinlik ve meşakkatten sonra rahat ve huzura işarettir.

Yine rüyada kılıç bağını görmek, erkekleri terbiye edici veya doğru yola götürücü ve yol gösterici kimseye alâmettir.

* KILIÇ BİLEYİCİ: Rüyada kılıç bileyicisini görmek, üzüntü ve kederin gitmesine delâlet eder.  Yine bu rüya, cehaletten sonra ilme kavuşmaya ve salih kimselerle arkadaş olmaya işarettir.
Bazı kere de kılıç bileyicisini görmek, iyi kötü, küçük ve büyük işler kendisine ait olan adil ve heybetli bir adama delâlet eder.

* KILIÇÇI: Bir kimsenin rüyada kılıççıyı görmesi, düşmana galip gelmeye, güç ve kuvvete delâlet eder. Rüyada kılıç yapan ustayı görmek, ilim ve edebiyata vâkıf bir zata işarettir.

Rüyada kılıçların  konduğu  torbayı  görmek,  emniyetli  mutemet  ve  korunması için kendisine mal, para, eşya emanet edilen yaşlı kadına delâlet eder.

Rüyada kılıcın ucunu görmek, talebe için ilim öğrenmeye, malı harcamaya ve sırları
gizli tutmaya delâlet eder.

* KILIÇ VE BIÇAK SAPI: Rüyada kılıç ve bıçak sapı görmek, mal, mülk, deve, koyun, sığır  veya altın ve gümüşten kendisinde çok derecede servet bulunan ve üzerine zekât vacip olan kimseye delâlet eder.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 9.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 0 (from 0 votes)