Rüyada Eşek Görmek

Bir kişinin rüyada eşek görmesi, hizmetçiye, çocuğa ve zevceye işarettir. Bazı kere de” “Kendilerine Tevrat yükletilti de sonra onu taşıyanların hali koca kitaplar taşıyan merkebin hali gibidir.” (Cuma, 5) mealindeki âyetin işareti gereğin ce yolculuk veya ilme alâmettir.

Bazan da rüyada eşek görmek, amel etmeyen âlime, veya Yahudiye, veya yatak, kilim v.s. gibi insanın ayağını bastığı şeylere işarettir.

Kişinin rüyada eşek veya katırlara malik olduğunu görmesi, veya eşeğe binmesi, malın ve evladın kendisini ziynetlendireceğine delâlet eder.

Rüyada  eşek  sesi  iyi  değildir.  Bir  kimsenin  rüyada  eşek  sesi  işitmesi,  şer  ve şiddetlere,  zinadan olma çocuğa, cinler tarafından gelecek bir arızanın meydana çıkmasına delâlet eder. Çünkü eşeğin anırması şeytanı görmesindendir.

Ibn-i Sîrîn hazretleri: Rüyada eşeği görmeyi diğer hayvanlardan üstün tutmuştur. Eşeğin de  siyahını tercih etmiştir. Rüyada, semeriyle beraber eşek görmek, izzet sahibi bir çocuğa işarettir.  Eşeğin kuyruğunun uzunluğu evladın kendisinden sonra gelen neslinin devlet ve yüceliğinin devamına alâmettir.

Rüyada eşek eti yediğini görmek, cahil bir kimseden tahmin edemeyeceği yardımın erişeceğine işarettir. Rüyada dişi merkep görmek, daha da makbuldür.

Rüyada bilinmeyen eşek görmek, cahil, çok inat veya kâfir bir kimseye delâlet eder. Rüyada  eşeğe  bindiğini, eşeğin de güzel güzel yürüdüğünü görmek, çalışma ve gayretinin güzelliğine işarettir. Rüyada eşek pisliğini biriktirdiğini görmek de malın ve servetin çok artacağına delâlet eder.

Rüyada  merkebin  öldüğünü  görmek,  sahibinin  ölümüne  veya  çok  uzun  ömürlü

Fihrist’e dön

olmasına işarettir. Bir kimsenin rüyada dişi eşek görmesi, geçime, yardımcıya ve nesli çok  kadına  alâmettir. Yine rüyada dişi eşeğinin doğurduğunu görmek, rüya sahibine geçim kapılarının açılacağına delâlet eder.

Rüyada yavrusuz bir dişi eşeğe bindiğini görmek, çocuksuz bir kadınla evlenmeye işarettir.

Bir kimsenin rüyada bir eşeğe sahip olduğunu, veya onu bağladığını, yahut evine soktuğunu   görmesi,  Allah  tarafından  erişecek  çok  hayıra,  üzüntü  ve  kederin gitmesine ve feraha delâlet eder.

Rüyada eşeğinin birçok kuyruğu  olduğunu  görmek,  rızkın  genişliğine ve geçimin kolaylığına delâlet eder.

Avlamak gayesiyle evine bir yaban eşeğini soktuğunu görmek, hayır ve ganimet ile tâbir olunur  ve  o adamın eline çok mal geçer. Bunun tersi, yaban eşeğe bindiğini görmek, Haktan bâtıla meyletmeye ve müslümanların cemaatinden ayrılmaya delâlet eder.

Danyal (a.s) demiştir ki: Rüyada eşek görmek ve üzerine binmek, baht ve ulûvv-i mertebeye delâlet eder. Onda iyi ve kötü görülen her şey rüya sahibinin bahtı ile tâbir olunur.

Rüyasında kendi malı olan bir eşeği görene Allahü Teâlâ hayır kapılarını açar. Ve onu keder ve gamdan halâs eder.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada eşek görmek, şu şekilde tâbir olunur:

a) Baht,
b) Devlet,
c) Emrin yerine gelmesi, d) Baş olmak,
e) Mal ve zevce, f) Hizmetçi,
g) İzzet ve ikbâl, h) Mertebe…

Ebu Saidü’l-Vaaz da şöyle demiştir: Rüyada merkeb görmek, insanın himmeti, cehd ve gayretidir. Semiz ve zayıf olması da fakrü zarurettir. Rüyasında kendisinin eşek haline  geldiğini  görmek,  akrabadan  gelecek  zarara  işarettir.  Arkasına  bir  eşeğin bindiğini görmek, kudret ve kuvvete delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada dişi eşeğe bindiğini görmesi, hayır ve berekete delâlet eder. Dişi merkebin hamile olduğunu görmek, ümit eylediği işin zuhuruna işarettir.

* EŞEK BÖCEĞİ: Kişinin rüyada eşek böceği görmesi, kötü nefse, âdi himmete, ahlâksız kimselere işarettir.

* EŞEK PALANI: Rüyada eşek palanı görmek, şerefsiz ve asılsız bir kadına alâmettir ki, kocası yanında o kadının zerrece değeri yoktur.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 6.0/10 (4 votes cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 0 (from 0 votes)