Rüyada El Öpmek

Bir kimsenin rüyada el görmesi, kuvvet, ihsan, itimad ve istinad ile tâbir olunur. Çünkü el, insanın en çok ihtiyaç duyduğu uzvudur. Rüyada sağ eli görmek, kuvvet, geçim, kazanç, mal ve nimete delâlet eder.

Rüyada elinin  uzadığını  ve  kuvvet  bulduğunu  görmek,  düşmana  galip  gelmeye, sözünün dinlenmesine, sanatında mahir, akıllı ve zeki olmasına delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada el görmek şu şekilde tâbir olunur. a) Erkek kardeş,
b) Kız kardeş, c) Arkadaş,

Fihrist’e dön

d) Evlâd,
e) Uşak ve hizmetçi, f)  Kuvvet,
g) Zenginlik,
h) Velayet ve memuriyet,
ı) Mal ve servet,
i) Delil, sanat, iş ve amel…

Bir kimsenin rüyada kendi eline başka bir el değdiğini görmesi, mâlik olduğu şeyin bir misli artmasına, güç ve kuvvete alâmettir. Tüccar ve esnaf hakkında da tâbir aynıdır.

Bazı  kere  bu  rüyayı  gören  kişinin  erkek  kardeşi  doğmasına  veya  kendisinin  bir çocuğu olmasına işarettir.

Bir adamın rüyada iki elinin de açık olduğunu görmesi, cömertliğe ve malını Allah yolunda infak etmeye işarettir.

Rüyada sağ elinin altın olduğunu görmek, kazanç, devlet ve şiddetinin gitmesine delâlet eder.  Yine rüyada sağ elinin kendisi ile konşutuğunu ve kendisine “Güzel yaptın” dediğini görmek, geçimin güzel ve geniş olmasına delâlet eder.

Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Emîr veya makamına kaim olanlar için rüyada elin uzun  olduğunu  görmek,  uzun  ömre,  hizmetine  bakanların  kudret  ve  kuvvetine, memlekette tasarrufa, çok mala ve kârının artmasına delâlet eder.

Bir kimsenin  rüyada  elinin  kesilip  vücudundan  ayrıldığını  görmesi,  eşinin,  veya dostunun, katip, hizmetçi veya akrabadan bir sevdiğinin ölümüne elâlet eder.

Rüyada elinin  kesildiğini  ve  fakat  hiç  acı  ve  elem  duymadığını  görmek,  aşk  ve muhabbete  delâlet eder ve kalbi birinin muhabbeti ile dolar. Rüyada bir elini diğer elinin    içine    aldığını    görmek,    nikâh    merasimi    münasebetiyle    akrabaların toplanmalarına işarettir.

Rüyada ellerini salih ve takva sahibi birinin boynuna doladığını görmek, tevbe ve hidâyete ve mazhar-ı gufrana delâlet eder.

Bir talebenin  rüyada  elini  koltuğunun  altına  sokup  çıkardığını  ve  elinin  de  nurlu olduğunu  görmesi, ilim yolunda ilerlemeye ve muradına nail olmaya delâlet eder. Aynı rüyayı devlet reisi görse, makamı daha da artar ve kuvveti ziyadeleşir. Rüyayı tüccarın görmesi hâlinde, ilerlemeye, şöhretin artmasına ve doğruluğa işarettir.

Rüyada elinden su çıktığını görmek, mal ve nimet ile tâbir olunur. İki el rütbeye, makama, iki erkek çocuğa ve devlete alâmettir. Rüyada elleriyle bir şey alıp verdiğini görmek de, güzel ve sâlih amele delâlet eder.

İmam Nablusî (rh.a) demiştir ki:
“- Sağ el erkek çocuğa ve babaya ve dosta ya da arkadaşlık yaptığı kimselere işarettir. Sol el, zevceye, anaya, kız kardeşe, kıza ve hizmetçiye delâlet eder. Bir kişi rüyada iki elinden birisini  kaybettiğini görse, kaybettiği elinin delâlet ettiği kimsesini kaybetmesine alâmettir…”

Bir kimsenin rüyada bir işi sağ eli ile kuvvetli yaptığı gibi sol eliyle de kuvvetli yaptığını
görmesi, mal ve kuvvete nail olmaya ve düşmanına galip gelmeye delâlet eder.

Fihrist’e dön

Rüyada elinin kesilmiş olduğunu, ancak onu muhafaza ederek yanından ayırmadığını
görmek, bir erkek çocuğa veya erkek kardeşe nail olmaya delâlet eder.

Rüyada elinin temiz, güzel ve hoş bir halde olduğunu görmek, baba ve çocuğun hâlinin güzelliğine veya temiz mala ve güzel kazanca delâlet eder.

Bazı kere de bu rüya, arkadaş  ahbaplar ile  dost  olmaya ve onun hâline uygun amellere işarettir.
Rüyada elinin solak olduğunu veya solak olan bir kimseyi görmek, fayda, rızık, nimet ve geçimin kolaylığına delâlet eder. Zira her çetinlikten sonra bir kolaylık vardır. Her gecenin bir gündüzü olduğu gibi…

Bir kimsenin rüyada elinin tamamını veya yarısını yediğini görmesi, pişman olacağı bir işe işarettir.  “O gün (her) zalim (nedametle) iki elini ısırıp…” (Furkan, 27) mealindeki âyet-i kerimenin işaretince, o kişi zalimlerden olur. Rüyada elini yumma ve bir türlü açmamak, cimrilik ile tâbir edilir.

Rüyada elinin bir Peygamber eli olduğunu görmek, Allahü Teâlânın onunla bir kavme hidayet  bahşetmesine delâlet eder. Ve o kişi hayır ve berekete nail olur. Bunun aksine, rüyada elinin  bir  zalimin eline düştüğünü görmek, rüya sahibinin  elinden çıkacak fenalığa veya büyük bir zulme delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada sağ elinin sol elinden daha uzun olduğunu görmesi, yardım ve ihsan sever olmakla tâbir edilir.

Kısaca  rüyada  görlülen  eller,  sanatkârlara  ve  yazı  yazmaya  delâlet  eder.  Zira sanatkârlar işlerini elleriyle yaparlar. El olmadan iş yapmak müşküldür.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 5.8/10 (6 votes cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 0 (from 0 votes)