Rüyada Cenaze Görmek

Rüyada bir cenaze üzerine namaz kıldığını görmek, Allah için bir kavimle kardeşlik  etmeye  işarettir. Yine bir kimse rüyada tabutu ve cenazeyi yüklendiğini görse, devlet ve saltanat sahibi bir zâta tabi olur ve ondan mal ve servet elde eder.

Rüyada bizzat kendisinin cenaze ve tabut üzerinde olduğunu görmek, çok mala delâlet eder.

Fihrist’e dön

Rüyada bir cenazenin arkasından gittiğini görmek, dinde bozukluğa işarettir. Rüyada kaldırıp    bir    tabut    üzerine    konulduğunu    ve    bir    takım    insanların    kendisini omuzladıklarını  görmek,  yücelik  ve  saltanata  delâlet  eder  ve  rüya  sahibi  halkın başına geçer.

Nablusî demiştir ki:
- Rüyada vali, tüccar, reis veya sanatkârın kendisi tabut üzerinde olduğu halde, yeryüzünde gezer görmeleri gemiye binmelerine alâmettir.

Bir kimsenin rüyada herhangi cenazenin havada gittiğini görmesi, bir reis veya bir âlimin ölmesinden dolayı müşkilâta uğrayacağına delâlet eder. Bazı kere de bu rüya, kıymetli ve meziyet sahibi bir zatın gurbette veya harpte vefat edeceğine işarettir.

Yine  bir  sokakta  cenaze  görülmesi,  o  sokaktaki  dükkânlarda  bulunan  malların satılmasına delâlet eder.

Rüyada birçok cenazenin bir yere konulduğunu görmek, o yer halkının günahlarla çok meşgul olmalarına işarettir. Rüyada kendisinin bir cenazeyi yüklendiğini görmek, haram mal ile tâbir olunur. Bekâr bir kadının rüyada kendisini ölmüş görmesi, yakında evleneceğine  delâlet  eder.  Bu  rüyayı  evli  kadının  görmesi,  dininde  noksanlığa işarettir.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 9.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 0 (from 0 votes)