Rüyada Baş Ağrısı

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada baş görmek, on iki vech ile tâbir olunur:

1) Bir cemaatin reisi ve büyüğü,
2) Baba,
3) Anne,
4) İmam, önder,
5) Yüksek bir memuriyet,
6) Âlim,
7) Mal,
8) Evlât,
9) Erkek hizmetçi,
10) Kadın hizmetçi,
11) Zevce,
12) İnsan için kolay bir geçim.

Rüyada elinde kesik bir baş oyduğunu görmek, büyük bir zâtın teveccühüne mazhar olmaya, onun eliyle hayır ve menfaat kapılarının açılacağına delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada kendi başını büyümüş görmesi, babasının şanının artmasına işarettir. Yine  rüyada kendisinin iki veya üç başı olduğunu görmek, düşmana galip gelmeye ve zenginliğe delâlet eder.

Rüyada boynunun vurulduğunu görmek, büyük bir mal ve servete işarettir. Kendi başını kendi elinde görmek, yücelik ve ululuğa delâlet eder.

Danyal (a.s.) demiştir ki:

”- Rüyada baş görmek milletin büyüğüne delâlet eder. Elinde bir kesik baş olduğunu görmek,  bir  büyük  zâtın  himayesi  ile  ele  geçecek  menfaate  ve  hayır  kapılarına işarettir.

Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki:
“- Rüyada başın büyüdüğünü görmek, şeref ve izzetin artması, küçüldüğünü görmek de bunun zıddına işarettir.”

Bir kimsenin rüyada başını tandıra soktuğunu görmesi, kendisine faydası olmayacak adamlarla arkadaşlık edeceğine işarettir.

Rüyada kendi başı ile konuştuğunu görmek, hayır ve saadete ve nimete delâlet eder. Her şeyin bir  şerefi olduğu gibi, vücudun da en şerefli âzası baştır. Bu sebeple

Fihrist’e dön

rüyada baş görmek: Riyasete, ana babaya, hocaya, devlet reisine ve hayırlı şeylere delâlet eder.

Rüyada elinde birçok kesilmiş başların olduğunu görmek, halkın ona boyun eğip her hususta  itaat  etmesine  delâlet  eder.  Yine  rüyada  bir  kimsenin  başını  çiğ  olarak yediğini görmek, devlet  büyüklerinden birinin gıybetini etmeye ve bazı yerden de kendisine gelecek mala işarettir.

Rüyada  başının  köpek,  eşek  veya  at  başına  döndüğünü  görmek,  sıkıntı  ve meşakkate  delâlet eder. Başının kuş başı olduğunu görmek ise, çok sefer ile tâbir olunur.

Rüyada kendi başını kaybettiğini görmek, başın delâlet ettiği kimseyi kaybetmeye işarettir.

İmam Nablusî (rh.a) demiştir ki:
“- Rüyada başının kesildiğini, hemen onu alıp tekrar yerine koyduğunu, derhal eski haline geldiğini görmek, Allah yolunda gazada ölmeye işarettir.”

Rüyada süngü, mızrak veya değnek üzerinde baş görmek, şanı yüce bir öndere delâlet eder.

Devlet reisinin  rüyada  başında  kemik  olduğunu  görmesi,  saltanat  ve  kuvvetinin fazlalığına,  başının koç başı gibi olduğunu görmesi, adalet ve insafına; köpek başı olduğunu görmesi ise, zulmüne delâlet eder.

Rüyada bir sultan veya bir vali tarafından boynunun vurulduğunu görmek, üzüntü ve kederden halâs olmaya işarettir. Başının kendinden ayrıldığını görmek, sermayenin elden gideceğine işarettir.

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 5.5/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 0 (from 0 votes)